بررسی تجارت‌نیوز از آخرین کارنامه مالی بانک صادرات:

بانکی که معادل 66 درصد سپرده‌هایش وام می‌دهد

بانک صادرات ایران پنجمین شرکت برتر ایران

بانک صادرات 66 درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص می‌دهد، در حالی که در بانک‌های دیگر این سهم فراتر از میزان وام‌دهی بانک صادرات است.

بانک صادرات در مرداد ماه امسال با 262 میلیارد تومان کسری سود مواجه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک صادارت که با نماد بورسی «وبصادر» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد مرداد ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک صاردات در مرداد ماه سال جاری بیش از 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. با تسویه 11.7 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان مرداد ماه امسال به 114 هزار میلیارد رسید.

بانک صادرات 66 درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص می‌دهد، در حالی که در بانک‌های دیگر این سهم فراتر از میزان وام‌دهی بانک صادرات است.

همچنین بانک صادرات در مرداد ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

582

طی دوره مذکور بانک صادارت در حالی که موفق شده 293 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 290 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک صادرات در پایان مرداد ماه امسال به بیش از 172 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک صادرات از محل وام‌های پرداختی، حدود 256 میلیارد تومان کمتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده و به همین علت با کسری سود دریافتی مواجه شده است.

بانک صادارت در مرداد ماه امسال حدود 1.3 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی تنها هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک صادرات طی پنج ماه اخیر با هزار میلیارد تومان زیان تنها از محل کسری سود پرداختی و دریافتی مواجه شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند