بررسی تجارت‌نیوز از آخرین کارنامه مالی بانک پارسیان:

افت 87 درصدی پرداخت وام در یک بانک غیردولتی

افت 87 درصدی پرداخت وام در یک بانک غیردولتی

بانک پارسیان در مرداد ماه سال جاری بیش از 2.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه گذشته افت 87 درصدی داشته است. بانک پارسیان 88 درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص داده است.

بانک پارسیان در مرداد ماه امسال با 214 میلیارد تومان کسری سود مواجه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک پارسیان که با نماد بورسی «وپارس» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد مرداد ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک پارسیان در مرداد ماه سال جاری بیش از 2.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه گذشته کاهش 87 درصدی داشته است. با تسویه 1.5 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان مرداد ماه امسال به 85 هزار میلیارد رسید.

بانک پارسیان 88 درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص می‌دهد، به طوری که از 96 هزار میلیارد سپرده بیش از 85 هزار میلیارد تومان آن به صورت وام به متقاضیان پرداخت می‌شود.

همچنین بانک پارسیان در مرداد ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک پارسیان در حالی که موفق شده 87.3 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 86 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک پارسیان در پایان مرداد ماه امسال به بیش از 96 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک پارسیان از محل وام‌های پرداختی، حدود 214 میلیارد تومان کمتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده و به همین علت با کسری سود دریافتی مواجه شده است.

بانک پارسیان در مرداد ماه امسال حدود هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی تنها 825 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک پارسیان طی پنج ماه اخیر با 1.2 هزار میلیارد تومان زیان تنها از محل کسری سود پرداختی و دریافتی مواجه شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند