کشاورزی

روغن و شکر در بازار جهانی ارزان شد

تاثیر تب کریمه کنگو بر بازار گوشت قرمز

افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در بازار

آمریکا تعرفه ۲۴۱ درصدی بر پسته وارداتی از ایران را حفظ کرد

ضریب خودکفایی گوشت قرمز در ایران ۹۰ درصد است

قرائت گزارش نهایی لایحه اشتغالزایی روستایی این هفته در صحن مجلس

گرما ۱۱۲ نخل در قصرقند را سوزاند

وزارت کشاورزی درگیر انتخابات بوده و فرصت تنظیم بازار رمضان را نداشته است

آیا کشاورزی متهم اصلی در بحران آب است؟