موضوعات داغ:
برچسب: آمار
61 مطلب

کرونا آمارگیری نیروی کار را تلفنی کرد

عدم انتشار آمارها هیچ توجیهی ندارد / ارتباط دولت‌ها با افکار عمومی از طریق آمارهاست

آمارهای مرکز آمار ایران پولی شد

روایت ضدتحلیلی از بورس تهران

سانسور تورم آذر؟!

دسترسی به «سایت مرکز آمار ایران» از خارج از کشور قطع شد

اغتشاش آماری؛ اختلاف محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی ناشی از چیست؟

تهران مالک ٢٤ درصد تولید کشور

رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی ۸ سال