برچسب:

آمار

66 مطلب

اختلاف عجیب آمارهای همتی با دیگران/ سردرگمی مردم بین آمارهای متناقض

امکان دستکاری آمار وجود ندارد

1/2 میلیون شاغل بیکار شدند / ناامیدان هم بازار کار را ترک کردند

کرونا آمارگیری نیروی کار را تلفنی کرد

عدم انتشار آمارها هیچ توجیهی ندارد / ارتباط دولت‌ها با افکار عمومی از طریق آمارهاست

آمارهای مرکز آمار ایران پولی شد

روایت ضدتحلیلی از بورس تهران

سانسور تورم آذر؟!

دسترسی به «سایت مرکز آمار ایران» از خارج از کشور قطع شد

اغتشاش آماری؛ اختلاف محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی ناشی از چیست؟