برچسب: آمار
61 مطلب

افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی

کاهش تعداد معادن در حال بهره‌برداری

انتشار نماگرهای اقتصادی سال ۹۵

۱۶۳ هزار نفر به بیکاران اضافه شد

نرخ بیکاری بهار ۱۲.۶ درصد است

تورم ٧.۴ درصد شد