موضوعات داغ:
برچسب: اخذ مالیات
55 مطلب

تبعات خرید آپارتمان در کشورهای همسایه/ هر نوع طرح مالیاتی برای بازار مسکن تورم‌زاست

سازوکار دریافت مالیات از نهادهای انقلابی

دسترسی به آمار فعالان اقتصادی با قانون جدید مالیاتی

دولت ناچار به اخذ مالیات است