برچسب:

ارزش دارا یکم

35 مطلب

آخرین قیمت دارا یکم

محدوده حمایتی نمادهای بانکی کجاست؟ / دارا یکم ارزندگی دارد؟

چرا «دارا یکم» و «پالایشی یکم» ارزنده نیستند؟

ارزش دارا یکم چقدر رشد داشت؟

رشد قیمت اولین ETF دولتی در روز منفی بازار!