برچسب:

استخدام پرستار

12 مطلب

پرستاران از صف مبارزه با کرونا به صف تعدیل رسیدند/ ماجرای تعدیل پرستاران چیست؟

فروکش کردن تب کرونا ۵۵۰ پرستار را بیکار کرد

استخدام جدید دولت با ۱۰۰ هزار نفر ظرفیت

استخدام پرستاران از وظایف جدی مسئولان است

استخدام 30 هزار نیرو در کادر درمان

اجرای رای پرونده شبنم نعمت زاده

استخدام ۹۵۰۰ پرستار جدید