برچسب:

استخدام پرستار

4 مطلب

استخدام پرستاران از وظایف جدی مسئولان است

استخدام 30 هزار نیرو در کادر درمان

اجرای رای پرونده شبنم نعمت زاده

استخدام ۹۵۰۰ پرستار جدید