برچسب:

اشتغال روستایی

69 مطلب

آمادگی بخش تعاون برای تثبیت و ایجاد اشتغال روستایی

متقاضیان اشتغال روستایی چقدر وام گرفتند؟

1200 میلیارد تومان وام اشتغال روستایی پرداخت شد

دست و پای متقاضیان وام اشتغال را نبندیم!

حقوق بازنشستگان کشوری افزایش یافت

تخصیص۱۵۰۰میلیارد از منابع اشتغال روستایی

شرط حذف وثیقه از وام اشتغال روستایی

حق بیمه برای کارآموزی نیروی متخصص