برچسب:

افزایش ۲۰ درصدی حقوق

10 مطلب

افزایش حقوق چه زمانی عملی می‌شود؟

بودجه چه زمانی به مجلس می‌رود؟/ ویژگی‌‌های بودجه 1402 چیست؟

چرا حقوق کارکنان دولت افزایش نیافت؟

افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست