برچسب:

ایران و سوریه

9 مطلب

آینده همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه / این دو کشور در چه بخش‌هایی همکاری خواهند کرد؟

قول و قرار سوری‌ها برای بخش‌خصوصی ایران

تا زمانی که دولت دمشق بخواهد در سوریه می‌مانیم

آینده همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه