برچسب: ایران و سوریه
6 مطلب

قول و قرار سوری‌ها برای بخش‌خصوصی ایران

تا زمانی که دولت دمشق بخواهد در سوریه می‌مانیم

آینده همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه