برچسب: بازار خودرو چینی
6 مطلب

گرانی احتمالی خودروهای خارجی با تداوم ممنوعیت واردات

تولید خودروهای چینی در آستانه توقف

جدیدترین قیمت چانگان