برچسب:

بیمه درمانی

10 مطلب

بیمه تکمیلی با پوشش کرونا

رشد تعرفه‌های پزشکی ۲۰۰۰ میلیارد بار مالی دارد

ایرانی‌ها سالانه چقدر پول بیمه می‌دهند؟

ارسال تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی ۹۷ به دولت

تمدید بیمه رایگان ۱۴ میلیون نفر

دفترچه بیمه سلامت رایگان فقط برای خدمات دولتی

بیمه‌ها توان پاسخگویی به همه داروها را ندارند

مرحله دوم حذف دفترچه‌های بیمه در سه استان آغاز شد

بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده دریافت‌شده از بیمه‌های درمان