برچسب:

تحقیق و تفحص

25 مطلب

طرح تفحص از خودروسازان چه شد؟

تحقیق و تفحص از خودروسازان به کجا رسید؟ / مخالفت وزارت صمت با مجلس‌

طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه

جزئیاتی از تفحص مجلس از خودروسازان

خبر جدید درباره تفحص از خودروسازان

فساد میلیاردها تومانی از منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها

  1. 1
  2. 2