برچسب: تولید سیگار
7 مطلب

جدیدترین آمارها از تولید سیگار

کارتن و سیگار در صدر بیشترین افزایش تولید

هیچ محدودیتی برای تولید سیگار نداریم

قاچاق سیگار ۵۰ درصد کاهش یافت

افزایش ۳۳ درصدی تولید سیگار در کشور

تولید سیگار داخلی به ۵۰ میلیون نخ می‌رسد