برچسب:

تولید گاز

38 مطلب

میزان برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی

افزایش تولیدات مجتمع گازی پارس جنوبی