موضوعات داغ:
برچسب: حذف ارز دولتی
3 مطلب

شرط وزارت صمت برای حذف ارز 4200 تومانی / سه سیاست این وزارتخانه برای حمایت از تولید

ابراز نارضایتی متولیان دولتی و خصوصی از تخصیص ارز 4200 تومان / ارز دولتی به تولید و تجارت آسیب زد