برچسب:

حذف صفر از پول ملی

10 مطلب

حذف صفر از پول ملی اولویت کشور نیست

حذف ۴ صفر از پول ملی چقدر کارآمد است؟

ارزیابی تاثیر «حذف صفر از پول» بر قیمت سهام / واکنش بورس به تغییر واحد پول چه خواهد بود؟

حذف ۴ صفر از پول ملی نیاز به مصوبه مجلس دارد

نوسان قیمت دلار چه ارتباطی با تعویق پالرمو دارد؟

واکنش سرد مجلس به حذف 4 صفر از پول ملی