برچسب:

حقوق کارکنان دولت

18 مطلب

متوسط حقوق کارمندان در سال 1400 چقدر است؟

تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۹

شرط پرداخت حقوق در سال 99

دلایل عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در فروردین

هزینه حقوق کارکنان دولت چقدر است؟

  1. 1
  2. 2