برچسب:

حقوق کارکنان دولت

15 مطلب

تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۹

شرط پرداخت حقوق در سال 99

دلایل عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در فروردین

هزینه حقوق کارکنان دولت چقدر است؟

اصلاح بودجه برای افزایش حقوق‌ها ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد