برچسب: درآمدهای نفتی
49 مطلب

وابستگی بودجه ۹۹ به نفت بیش از ۲۰ درصد است

ارقام کلیدی در بودجه ۹۹

فرار مالیاتی ۷۰ هزار میلیارد تومانی مشاغل پردرآمد

افزایش ۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی

ایران از چه راه‌هایی نفت می‌فروشد؟

فروش نفت روزبه‌روز در حال افزایش است

ذهن‌خوانی طراح دلا‌‌ر ۴۲۰۰

ادعای عجیب نفتی رویترز؛ دپوی نفت ایران در بنادر چین

ممکن است امسال درآمدهای نفتی کاهش یابد

سقف درآمدهای نفتی مشخص شد

معادل بودجه عمرانی ۹۸ فرار مالیاتی داریم / احتمال تکرار سال ۹۱ در سال آینده