برچسب:

دستگاه اجرایی

10 مطلب

قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی

مشمولین قانون منع به کارگیری بازنشستگان

محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر شد

شرایط رسمی شدن کارمندان پیمانی دولت اعلام شد