برچسب:

رئیس اتاق بازرگانی ایران

13 مطلب

درخواست ورود دستگاه قضا به ادعاهای نادرست یک گزارش

در ایران، برند کُشی راه انداخته‌ایم

حرکت به‌سمت مگاپروژه‌ها همراه با خصوصی‌سازی

طبقه متوسط کشور در حال تجزیه شدن است

کارهای غیرمولد مدام در کشور ترویج می‌شود

گام پایانی انتخابات اتاق بازرگانی / آخرین گمانه‌ها از انتخاب رئیس جدید اتاق / شافعی؛ گزینه اول در توافقات

جزئیات جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی