برچسب:

رئیس جمهوری

21 مطلب

رئیسی: دولت سفره مردم را دلاریزه نمی‌کند/ دلار 28500 تومانی؛ ملاک همه/ علت «آشوب» پیشرفت دولت است!

نمی‌خواستیم کاری کنیم که بازار سرمایه دچار مشکل شود

تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به معیشت مردم شود، پذیرفته نخواهد بود

ارز را در بودجه ١۴٠٠ مبلغ ١١ هزار تومان در نظر گرفتیم / صدور دستور خرید واکسن کرونا

بودجه 1400 منطبق بر نیازهای مردم تنظیم شده است

برنامه‌های دولت برای ثبات در بازار ارز و کنترل گرانی