برچسب:

سدها

12 مطلب

96 سد بزرگ کمتر از 40 درصد ذخیره آب دارند

دریاچه سدها خطرناک‌تر از دریاهای مواج