برچسب: شهر جدید پردیس
15 مطلب

فرصتی دوباره برای ثبت نام در مسکن ملی پردیس

زمان تحویل واحدهای مسکن های مهر تهران

سرمایه‌گذاران ملکی به حاشیه تهران رفتند / قیمت خانه در اطراف تهران یک سوم پایتخت برآورد می‌شود

خبری جدید درباره مسکن مهر پردیس

ساخت 6 هزار مسکن جدید در شهر پردیس

جزییات سنددار شدن مسکن مهر

تحویل ۶۶ درصد مسکن مهر در ۵ سال

خدمات شهری در پردیس به زودی بهتر می‌شود