برچسب:

صادرات دام

5 مطلب

گوشت 2 هزار تومان ارزان شد

رد پای دلار در گرانی گوشت

آزاد شدن صادرات دام به صورت مشروط