برچسب:

صنعت آب و برق

9 مطلب

اولویت وزارت نیرو تامین نیازهای داخل کشور است

تحریم‌ها در صنعت آب و برق تاثیر ندارد

تشکیل صندوق حمایت از خانواده‌ حادثه‌دیدگان صنعت آب‌ و برق