برچسب:

عیدی کارکنان

13 مطلب

عیدی کارمندان دولت چقدر است؟

میزان عیدی کارکنان دولت تعیین شد

عیدی امسال کارمندان چقدر است؟

عیدی کارمندان فردا واریز می‌شود؟

واریز عیدی کارمندان قبل از 22 بهمن

میزان پاداش سال ۹۷ کارکنان دولت تعیین شد

عیدی امسال چقدر است؟

میزان عیدی 98 شاغلان چقدر است؟