برچسب:

قانون مبارزه با پولشویی

13 مطلب

تصویب نشدن FATF چه تبعات اقتصادی دارد؟

پول‌هایی که با کپی مدارک شسته می‌شوند

رشد ۹۰۰ درصدی قیمت مگنت کارت

شروط پذیرش و تصویب FATF در مجلس

۲۱ روز تا پایان مهلت FATF باقی مانده

دریافت سود بانکی توسط دستگاه‌ها ممنوع شد