برچسب: منطقه یورو
57 مطلب

رشد اقتصادی فرانسه کم‌تر از نصف شد

نیاز منطقه یورو به اتحادیه مالی

کاهش نرخ بیکاری در منطقه یورو