موضوعات داغ:
برچسب: منطقه یورو
65 مطلب

اروپا به ابزار مالی جدید نیاز دارد

رشد اقتصادی فرانسه کم‌تر از نصف شد