برچسب:

موانع تولید

6 مطلب

تملک ۲۴۰۰ واحد تولیدی بدهکار توسط بانک‌ها

مالیات برخی بنگاه‌‌ها برای 5 سال تقسیط می‌شوند / تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات

شناسایی و رصد بنگاه‌های مشکل‌دار اقتصادی