برچسب: موانع تولید
3 مطلب

مالیات برخی بنگاه‌‌ها برای ۵ سال تقسیط می‌شوند / تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات

شناسایی و رصد بنگاه‌های مشکل‌دار اقتصادی