برچسب:

موسسه اعتباری کاسپین

44 مطلب

مالباختگان موسسه کاسپین، دو سال چشم‌انتظار رسیدگی قضائی

تخلف کاسپین در جریمه وام‌گیرندگان

بیانیه جدید موسسه اعتباری کاسپین

سپرده‌گذاران فرشتگان هم سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی می‌گیرند

۱۲ نکته برای سپرده‌گذاران فرشتگان

زمانبندی مراجعه سپرده‌گذاران فرشتگان لغو شد

آغاز پرداخت سپرده‌های ۲۰۰ میلیونی کاسپین از امروز

کاسپین موسسه مجاز فعال در آینده خواهد بود

تکلیف ۷ تعاونی کاسپین چه می‌شود؟

بازگشت ۱۰ درصد کسرشده از مانده سپرده‌ها