برچسب:

میگو

8 مطلب

اراضی پرورش میگو در هرمزگان باید وارد چرخه تولید شوند

آخرین وضعیت شیوع بیماری لکه سفید میگو

رکورد صادرات میگو زده شد

افزایش تولید میگو تا 2 سال آینده

میگوی ایران در اروپا و آسیای جنوب شرقی