برچسب: نیره پیروزبخت
18 مطلب

افزایش نظارت بر قطعات خودرو

توقف تولید خودروهای غیراستاندارد به تعویق افتاد

واگذاری تدوین استاندارد دوغ و زعفران به ایران

تدوین استاندارد غذایی ۱۸ کشور توسط ایران

لغو تولید همه خودروهای قدیمی فاقد استاندارد

استاندارد اجباری ۱۰۰۰ کالای داخلی و ۱۷۰۰ کالای وارداتی

سازمان استاندارد نگاه پلیسی ندارد

سهم ایران در تجارت محصولات حلال یک درصد هم نیست

آخرین وضعیت کیفیت بنزین در تهران

کمک استانداردها به هوشمندتر شدن شهرها

دی ۹۷ آخرین اولتیماتوم استاندارد خودروها

  1. 1
  2. 2