برچسب:

واردات نفت ایران

17 مطلب

چین از ایران ۲۴ میلیون بشکه نفت خرید

ژاپن واردات نفت ایران را از سر می‌گیرد

به صفر رساندن واردات نفت ایران توهم است

چه کسانی از تحریم نفت ایران برد می‌کنند؟

محرومیت هند از امتیازات ویژه در صورت جایگزینی نفت ایران

صعود قیمت نفت درپی اختلالات جدید عرضه

  1. 1
  2. 2