برچسب:

واکسن برکت

4 مطلب

دز دوم واکسن کرونا ایمن می‌کند؟

«نمی‌توان دز دوم را واکسن ایرانی زد» / ۴ میلیون نفر در انتظار دز دوم واکسن کرونا