برچسب:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

56 مطلب

خبر جدید برای جاماندگان بیمه بیکاری کرونا

وام یک میلیونی کرونا به ۲۲ میلیون خانوار پرداخت شد

افزایش حق مسکن کارگران از اول تیر

خبر جدید درباره پرداخت بیمه بیکاری کرونا

جزئیات تسهیلات اشتغالزایی صندوق توسعه ملی

بررسی اقدامات دولت در پرداخت یارانه / یارانه معیشتی در سال ۹۹ چه می‌شود؟

تعیین تکلیف متقاضیان دریافت یارانه معیشتی / چه کسانی همچنان فرصت اعتراض دارند؟

آنها که یارانه معیشتی نگرفتند، چه کنند؟

در دومین مرحله یارانه معیشتی چه گذشت؟

متقاضیان یارانه معیشتی امشب ثبت نام کنند