برچسب:

وزیر جهاد کشاورزی

115 مطلب

کشور به واردات گندم نیاز ندارد

ادامه روند تکراری افزایش قیمت لبنیات بدون مجوز

تاخیر در پرداخت بهای گندم را به حداقل می‌رسانیم

ایران مرجع جهانی تجارت زعفران می‌شود

قیمت مرغ در بازار کمتر از قیمت تولید است

وزیر جهاد کشاورزی وارد رم شد