خبر مهم : شروع افزایش ۲۰ درصدی یارانه از امروز
برچسب:

وزیر کار و رفاه اجتماعی

61 مطلب

ساخت مسکن جدید برای کارگران ایرانی

130هزار مجوز کسب و کار صادر شد

وزیر پیشنهادی کار معرفی شد

وزیر کار بعدی کیست؟

وزیر پیشنهادی کار به مجلس تایید شد؟

  1. 1
  2. 2
  3. 5