برچسب:

پاری ‌سن‌ ژرمن

16 مطلب

پول‌هایی که ناصر الخلیفی قطری در پاری‌سن‌ژرمن آتش زد

همه چیز را نمی‌شود خرید

غیبت نیمار به ما ضرر رساند

به دیدار پاری سن ژرمن فکر نمی‌کنم

قهرمان لیگ قهرمانان می‌شویم

من را طرد کرده‌اند

نیمار کم‌تر از رونالدو نیست