برچسب:

کاسپین

14 مطلب

اعتراض مال‌باختگان موسسات غیرمجاز در نمایشگاه بورس

آخرین وضعیت تعاونی‌های فرشتگان، افضل توس و البرز

نیش زهرآلود مؤسسات غیرمجاز بر اقتصاد ایران

یک خبر خوب برای سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان

روال مراجعه سپرده‌گذاران فرشتگان چگونه است؟

تجمع سپرده‌گذاران کاسپین مقابل بانک مرکزی

۴۵۰ هزار سپرده‌گذار فرشتگان ۵۶۰۰ میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند

از دیدگاه مجلس، بانک مرکزی مسئول مشکلات کاسپین است