برچسب:

کالباس

14 مطلب

هر آنچه قبل از خرید کالباس‌بر باید بدانید

سوسیس و کالباس جایگزین گوشت شد؟

سوسیس و کالباس با این برند را نخرید

همه آنچه باید درباره سوسیس بدانید

سال آینده سوسیس و کالباس گران نمی‌شود

نگرانی‌ سازمان استاندارد از خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس

احتمال افزایش ۱۲ درصدی قیمت فرآورده‌های گوشتی

آزادی مشروط مصرف خمیر مرغ در سوسیس و کالباس

۸ شرط مصرف خمیر مرغ در سوسیس و کالباس

۳ شرط استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی