برچسب:

کدال

184 مطلب

۳ برابر شدن وام‌دهی یک بانک خصوصی / رشد ۲٫۵ برابری جذب سپرده در یک ماه!

کدام نمادها افزایش سرمایه داشتند؟

بانک دی سهام خود را واگذار کرد

کدام نمادهای بورسی شنبه متوقف هستند؟

کاهش وام‌دهی یک بانک خصوصی / این بانک ۷ برابر سودی که می‌گیرد سود می‌دهد