برچسب: کیوی
7 مطلب

صادرات کیوی از نیمه مهر آزاد می‌شود

صادرات کیوی همه ساله از ۱۵ تیر تا ۱۵ مهر ممنوع است

معضلی جدید به نام «صادرات کیوی‌ کال»

هرگز این میوه‌ها را با پوست نخورید

امسال مشکلی برای میوه شب عید نداریم