برچسب:

یارانه معیشتی کرونا

23 مطلب

سومین نوبت یارانه کرونا کی واریز می‌شود؟

یارانه نقدی بهمن فردا واریز می‌شود

یارانه بعدی کی واریز می‌شود؟

واریزی‌های دولت در دو هفته آینده / نوبت سوم یارانه کرونا کی واریز می‌شود؟

چرا یارانه کرونا واریز نشد؟

پرداخت سه کمک نقدی خانوار در بهمن

واریز یارانه کرونا تا ساعاتی دیگر

یارانه کرونا دی واریز شد؟

اعتراض یارانه کرونا به کجا رسید؟

واریز نوبت دوم یارانه معیشتی کرونا تا یک هفته آینده

چقدر از یارانه معیشتی کرونا واریز شده است؟

  1. 1
  2. 2