برچسب: ارزش
2 مطلب

ارزش اقتصادی چیست؟ چرا از ایجاد آن منصرف شده‌ایم؟

قیمت و ارزش در فلسفه اقتصادی