برچسب: رانت
3 مطلب

چالش نفت ایران: تراژدی یک منبع مشترک

انحصار خرید یا مونوپسنی چیست؟

رانت چیست و چطور ایجاد می‌شود؟