برچسب: رانت
4 مطلب

سرنوشت عجیب 389 هزار میلیارد تومان ارز دولتی!

چالش نفت ایران: تراژدی یک منبع مشترک

انحصار خرید یا مونوپسنی چیست؟

رانت چیست و چطور ایجاد می‌شود؟