برچسب: رانت ارزی
7 مطلب

نمی‌توان ارز 4200 تومانی را حذف کرد / ارز می‌دهند که آرامش اجتماعی حفظ شود

علیه بازار / دولت چگونه ارزش بورس را کاهش داد؟

کارگران مشغول کارند / پشت پرده ارز ۴۲۰۰ تومانی!

یارانه نقدی خانوارها چگونه به 26 میلیون تومان می‌رسد؟

ضد رفاه / ارز 4200 تومانی چگونه فقر را تشدید کرد؟

سرنوشت عجیب 389 هزار میلیارد تومان ارز دولتی!

ایران بهشت یارانه‌های مخرب / ۵۰ درصد تورم با دلار ۴۲۰۰ تومانی! / سرنوشت مبهم ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی!