برچسب: شکاف جنسیتی
2 مطلب

چرا زنان ایرانی کار نمی‌کنند؟/ ایران در قعر جدول «شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی»

2295؛ سال خداحافظی با شکاف جنسیتی