برچسب: مدیریت بحران
3 مطلب

برای بیماری همه‌گیر بعدی آماده باشیم، امروز هم دیر است

کارکنان در زمان بحران و نااطمینانی از مدیران چه می‌خواهند؟

در زمان بحران اخبار بد را پنهان نکنید